การรับประกันสินค้า

เสามีความคงทน ไม่หักงอ ในสภาวะการใช้งานปกติ

สีคงทนไม่ลอกร่อน 2 ปี